REFERANSLAR

Arcayürek, Cüneyt. 1989. Darbeler ve Gizli Servisler. Ankara: Bilgi Yayınevi. ss. 221-22

 

Bayrak, Mehmet. 2011. Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevi Katliamları. İstanbul: Öz-Ge Yayınları.

 

Bozkurt, Ayhan. 2011. Barikattaki Çocuk. İstanbul: Everest Yayınları.

 

Coşkuner, Murat. 2013. Alevi Ayaklanması mı? Radikal, 6 Aralık 2013.

http://www.radikal.com.tr/yorum/alevi_ayaklanmasi_mi-1164730# [erişim 25 Mayıs 2015]

 

Dilber, Mehmet. Her Dönemde Alevi Katliamı. Ah Sivas Vah Dersim. İstanbul: Can Yayınları (Ali Adil Atalay).

 

Ecevitoğlu, Pınar ve Ayhan Yalçınkaya. 2013. Aleviler Artık Burada Oturmuyor. Ankara: Dipnot Yayınları.

 

Eke, Gazi. 2012. Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniş: 1980 Çorum. Ankara: Nitelik Yayınevi.

 

Eral, Sadık. 1995. Çaldıran’dan Çorum’a: Anadolu’da Alevi Katliamları. İstanbul: Ant Yayınları.

 

Erdemir, Aykan ve diğerleri. 2010. Türkiye’de Alevi Olmak. Ankara: Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

http://www.aykanerdemir.net/_rsc/u/file/Turkiye-de-Alevi-Olmak.pdf [erişim 7 Mayıs 2015]

 

Göçmen, Ali. 2012. Aleviler: Olaylar Tanıklıklar. İstanbul: Vesta Yayınları.

 

Filiz, Nihat. 2012. Çorum Olayları. Turnusol, 10 Ocak 2012. http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=11949&pid=19 [erişim 25 Mayıs 2015]

 

Poyraz, Bedriye. 2013. Bellek, Hakikat, Yüzleşme ve Alevi Katliamları. Kültür ve İletişim, Cilt 16, Sayı 1, ss. 9-39.

 

Şahhüseyinoğlu, Nedim H. 2012. Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar: Malatya, Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, Gazi, Kırıkhan, Ortaca. İstanbul: Berfin Yayınları.

 

Satılmış, İbrahim. 2013. Barikatlar Düşerken: Çorum Direnişi, 12 Eylül ve Filistin’e Çıkış, Bekaa Vadisi Helvi Kampı, Abdullah Öcalan’la İlk Karşılaşma ve Sabra-Şatila Katliamı Tanıklığıyla Bir Devrimcinin Anıları. Ozan Yayıncılık.

 

Selek, Pınar. 2006. Barışamadık. İstanbul: İthaki Yayınları.

 

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi. 1986. İstanbul: İletişim Yayınları. Cilt 7, ss. 2352-2357.

 

Tural, Mehmet. 2011. 12 Eylül’de Hem Kürt Hem Alevi Hem Solcu Bir Hakim Olmak. İstanbul: Postiga.

 

Uçar, Metin. 2009. Nerelisin Kimlerdensin? Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum. Ankara: Dipnot Yayınevi.

 

Üçelli, Rafet. 2011. Çorak Toprak Kırmızı Halı: Hatırat. İstanbul: Timaş.

 

Yalçınkaya, Ayhan. 2014. Kavimkırım İkliminde Aleviler. Ankara: Dipnot Yayınları.

 

Yalçınkaya, Ayhan. 2011. Hafıza Savaşlarından Sahiplenilmiş Şehitliğe: Madımak Katliamı Örnek Olayı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No.3, ss. 333-394.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/1608/17310.pdf [erişim 15 Mayıs 2015]