REFERANSLAR

 

Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü). 2007. Amnesty International Report 2007 - Turkey, 23 May 2007.

http://www.refworld.org/docid/46558ee82.html  [erişim 30 Mart 2015]

 

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Önergesi. 28 Mart 2014.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-295011gen.pdf  [erişim 30 Mart 2015]

 

Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Önergesi, 29 Mart 2013.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-196575gen.pdf  [erişim 30 Mart 2015]

 

EU Turkey Civic Commission (EUTCC) Appeal to the European Union, 11 April 2006, Bergen, Norway.

http://humanrightshouse.org/Articles/7282.html  [erişim 30 Mart 2015]

 

Freedom House. 2007. Turkey: Freedom in the World Report 2007.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/turkey#.VRl7z0sbSbA [erişim 30 Mart 2015]

 

Human Rights Watch. 2010. Protestoyu Terör Suçu Saymak: Göstericileri Yargılamak ve Hapsetmek için Terörle Mücadele Yasalarının Keyfi Kullanımı. Kasım 2010, Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle ss. 22-32

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/turkey1110tuwebwcover.pdf  [erişim 30 Mart 2015]

 

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi. 2006. 28 Mart 2006 Tarihinde Diyarbakır'daki Cenaze Töreni Sonrası Gerçekleşen Hak İhlallerini Araştırma - İnceleme Raporu.

http://ihd.org.tr/index.php/raporlar-mainmenu-86/el-raporlar-mainmenu-90/106-28-mart-2006-darbakir-olaylarina-k-celeme-raporu.html  [erişim 30 Mart 2015]

 

İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi. 2006. 01.02.04.2006 Tarihinde Kızıltepe’de Meydana Gelen Olaylar ile İlgili İzlenimler.

http://www.ihdmardin.org.tr/sube-raporlari/128-2006-kzltepe-olaylar-le-lgili-zlenimler.html [erişim 30 Mart 2015]

 

Mazlum-Der Diyarbakır Şubesi. 2006. 28-31 Mart 2006 Tarihlerinde Diyarbakır'da Yaşanan Şiddet Olaylarını Araştırma-İnceleme Raporu, 6 Nisan 2006, Diyarbakır.

http://mazlumder.org/tr/main/yayinlar/yurt-ici-raporlar/3/diyarbakir-olaylari-raporu-06042006/1055  [erişim 30 Mart 2015]

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV). 2006. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006. Nisan 2007, Ankara.

http://tihv.org.tr/2006-insan-haklari-raporu/  [erişim 30 Mart 2015]

 

Uluslararası Af Örgütü. 2008. Türkiye: Türk Hükümetine Memorandum. EUR 44/001/2008, 14 Ocak 2008.

https://www.amnesty.org/download/Documents/56000/eur440012008tr.pdf  [erişim 30 Mart 2015]

 

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK). 2010. Terörün Ekonomik Maliyeti: Diyarbakır Olayları Örneği. USAK Raporları No: 10-01, Şubat 2010, Ankara.

http://www.usak.org.tr//dosyalar/rapor/m7BqM9UuLVDktfvtVqzIm58NZQdzTI.pdf  [erişim 30 Mart 2015]