REFERANSLAR

Alankuş, Sevda (haz.). 2012. Kadın Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı, 2. basım.

 

Altınay Ayşe Gül ve Arat Yeşim. 2008. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. Punto: İstanbul, 2. Baskı. (pdf olarak erişilebilir – 200 sayfa – alan araştırmasına dayalı genel şiddet panoraması)

 

Arslantürk, Mustafa. 2014. Türk Ceza Kanunu uygulamasında cinsel suçlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 

Erdoğan, Mehmet. 2011. Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme Grupları, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayını.

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/mehmet_erdogan_tez.pdf [erişim 30 Mart 2015]

 

Çelenk, Sevilay. 2010. “Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar”. Televizyon Haberciliğinde Etik Sorunlar, Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel (ed.), ss. 229-236, Ankara.

 

Gencel Bek, Mine ve Mutlu Binark. 2000. Medya ve Cinsiyetçilik.  Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve KADER Eğitim Kitapçığı.

 

Doğanay, Ülkü ve İlkay Kara. 2011. Tecavüzün Münferit Bir Olay Olarak Çerçevelenmesi: Yazılı Basında Pippa Bacca Haberleri. İletişim Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, ss. 73-97.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/1860/19557.pdf [erişim 26 Mayıs 2015]

 

İnceoğlu, Yasemin. 2010. Dişillik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Mater Nadire ve İpek Çalışlar. 2012. “Medyada Durumu Tersine Çevirmek”, Kadın Odaklı Habercilik, 2. Basım, Sevda Alankuş (haz.), İstanbul, IPS İletişim Vakfı.

 

Monckton-Smith, Jane. 2010. Relating Rape and Murder: Narratives of Sex, Death and Gender. Great Britain: Palgrave Macmillan. Tecavüz cinayetlerinin toplum ve devlet tarafından algılanışı ve medyada ele alınışı üzerine yapılmış ayrıntılı bir çalışma.

 

Okay, Zafer. 2003. Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örnekleminde Türkiye'de Yazılı Basında Tecavüz Cinayetleri Sunumuna Dair bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi.

 

Parlak, Zafer. 2015?. Sosyal Medyada Yabancı Kadın Cinayetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

 

Saktanber, Ayşe. 1990. “Türkiye’de Medyada Kadın: Serbest Müsait Kadın veya İyi Eş Fedakâr Anne”, 1980’ler Türkiyesinde Kadın Bakış Açısı, Şirin Tekeli (der.), İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Scully, Diana. 2014. Tecavüz: Cinsel Şiddeti Anlamak -Tutuklu Tecavüzcüler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Metis Yayınları. 2. basım (ilk basım 1994)

 

Tanrıöver Uğur, Hülya. 2012. “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik, 2. basım, Sevda Alankuş (haz.), İstanbul: IPS İletişim Vakfı.