(Hergün, Milliyet, Tercüman gazetelerinin 4-5-6 Ocak 1968 nüshaları incelenerek hazırlanmıştır.)

Ruhi Kılıçkıran'ın öldürülmesine dair 3 gazetenin hiçbirinde haber yapılmamıştır. Belki de o dönemde ülkücü hareket henüz yeni yeni yükseldiği için, Ruhi Kılıçkıran'ın öldürülmesinin Milliyet, Tercüman gibi gazetelerde yer bulmayışı anlaşılabilir. Ancak ülkücü harekete yakınlığıyla bilinen Hergün gazetesinde haber yapılmayışı anlamlandırılamamıştır.