Büyük Madenci Yürüyüşü 

(Cumhuriyet, Hürriyet, Tercüman gazeteleri 4-10 Ocak 1991 sayıları incelenerek hazırlanmıştır.)

Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 1991 Ocak ayı manşetlerinde geniş yer bulduğu görülüyor. Ana akım medyanın farklı kamplarının (Cumhuriyet, Hürriyet, Tercüman) yürüyüşü 5 gün boyunca kesintisiz izleyerek haber ürettiği dikkat çekiyor. Tercüman ve Hürriyet gazeteleri genel olarak hükümet-sendika temsilcileri pazarlığına dikkat çekerken, Cumhuriyet Gazetesi bunun yanı sıra yürüyüşe katılan işçilerin görüşlerini de haberlere taşıyor.

Haber çerçeveleme noktasında, Cumhuriyet gazetesinin objektif davrandığı ve çoğunlukla eylemde meydana gelen olaylara odaklandığı görülüyor. Haber seçimlerinde ise büyük oranda hükümet içi çatışmaları öne çıkardığı ve işçilerin coşkusu, eylemin tarihselliği üzerine haber ürettiği dikkat çekiyor.

Hürriyet Gazetesi, haber çerçevelemesini iki ana tema üzerine kuruyor: Birincisi Cumhurbaşkanı Özal'ın "uzlaşmaz" tavrı ve hükümetle arasının açıldığı; ikincisi ise işçilerin sağduyulu bir yürüyüş yaptığı ve çeşitli "yasa dışı" kişilere (örgüt ismi geçmiyor) ödün vermediği... Haber seçimlerinde ise gazete büyük çoğunlukla, Genel Maden-İş ve hükümet arası pazarlığı öne çıkarıyor.

Tercüman Gazetesinin haber çerçevelemesini açık biçimde Genel Maden-İş'i damgalamak- stigmatization- üzerine kurduğu görülüyor. Buna göre haber anlatısı; hükümetin "uzlaşmacı" tavrı, Genel Maden-İş'in buna rağmen işi yokuşa sürdüğü ve aslında "ekmeğinin peşinde" olan işçilerin kandırılarak eyleme alet edildiği benzeri bir hikayeleştirme ile yapılıyor. (Örneğin 7 Ocak 1991 sayısında işçiler için; "hükümetin bütün imkânlarını zorlayarak belirlediği ücretleri beğenmez hale getirildiler.") Haber seçimlerinde Tercüman, büyük çoğunlukla parlamento görüşlerine yer veriyor ve yürüyüşün anlatısını yalın biçimde yapıyor.