Referanslar

 • Alpsar, Mete. Siyah alevler havzası : Madenci yüreğimde kömür akı. Ankara : Öykü Yayınları, 1996.

 • Aytekin, Atilla. Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadele'ye: Zonguldak-Ereğli Kömür Havzası İşçileri, 1848-1922, İstanbul: Yordam Kitap, 2007.

 • Cumhuriyet'in bir anıt kurumu Zonguldak-Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği'nde bir dönem (1921-1946), Ankara : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, 2008.

 • Çatma, Erol. Kömür Tutuşunca: 1965 madenci direnişinin öyküsü.

 • Çavdar, Tevfik. Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Kesitler. Nazım Kitaplığı, 2005.

 • Çıladır, Sina. Taşkömürü Havzası’nın Devletçilik Dönemi. Karadeniz Ereğli: Yaman Matbaası, 1999.

 • Çıladır Sina ve Fedai Erdoğ. Zonguldak Türkiye'nin Kamburu mu? Zonguldak : Orman Yayıncılık, 1994.

 • Denizer, Şemsi. Zonguldak Gerçeği. Ankara: Uyanış Yayınevi, 1991.

 • Erman, İdem. Zonguldak'tan Mengen'e Bir Uzun Yürüyüş ya da Kaçırılmış Bir Fırsat (mı.) Birikim Dergisi, Sayı 21, Ocak 1991, ss.66-67.

 • Kara, Murat. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Ereğli Kömür Havzası (1829-1920), History Studies, Volume 5, Issue 1, ss. 223-250, Ocak 2013. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 • Karakaş, Sevkuthan N. Eylem günlüğü : Zonguldak maden grevi ve yürüyüşü, Kasım 90 - Ocak 91, araştırma, röportaj, İstanbul: Metis Güncel (siyah beyaz dizisi), 1992.

 • Köse, Metin. Büyük Yürüyüş: Zonguldak Maden İşçilerinin Direniş Hikâyesi, İstanbul: Doğan Kitap, 2014.

 • Laçiner, Ömer. Zonguldak Olayı ve İşçi Hareketinde Siyaset. Birikim Dergisi, Sayı 21, Ocak 1991, ss. 5-11.

 • Makal, Ahmet. Zonguldak ve Türkiye toplumsal tarihinin acı bir deneyimi olarak İş Mükellefiyeti” Kent Tarihi ’05. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 • Malkoç, Eminalp. Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Zonguldak Kömür Havzası ve Kömür İşçileri: Meslek Gazetesi Örneği. Alternatif Medya Derneği Çevrimiçi Yayını, Aralık 2014. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 • Naim, Ahmet. Yeraltında Kırkbeş Sene. “Maden Kurdu” olarak bilinen Ethem Çavuş’un hikayesi.

 • Oral, Turhan. Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Genel Maden-İş. Ankara : Eğitim Yayınları, 2001

 • Oskay, Ülgen. Geçiş dönemi tipi olarak Zonguldak kömür havzası maden işçisi: ihsaniye ve gelik ocaklarında çalışan maden işçileri üzerine bir araştırma. İzmir : Ticaret Matbaacılık, 1983, 279 sayfa.

 • Öğreten, Ahmet. Ereğli Kömür Madeni Havzasında Madenci Kadınlar. Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 11, Sayı 41, Mayıs 2009- Temmuz 2009.

 • Quataert, Donald. Osmanlı İmparatorluğu’nda Madenciler ve Devlet / Zonguldak Kömür Havzası 1822-1920. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Temmuz 2009.

 • Sarıkaya, İbrahim. “Kaza Değil Cinayet: Zonguldak Taş Kömürü Havzası’ndaki Ocaklarda İşçi Ölümleri”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 41, Kış 2013, ss. 81-100. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 • Savaşkan, Bahri. Zonguldak Maden Kömürü Havzası Tarihçesi 1829-1989. Zonguldak: Türkiye Taşkömürü Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı, Ocak 1993.

 • Timur, Alaattin ve Mahmut Hamsici (der.) Madenci kasabasında yıkımın fotoğrafı: Yerüstünden notlar. Nota Bene Yayınları, 2011.

 • TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü: 20. Yıl Ortak Özel Yayını. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 • Tuncer, Kadir. Tarihten Günümüze Zonguldak'ta İşçi Sınıfının Durumu. Göçebe Yayınları, 1998.

 • Ulusal basında Genel Maden-iş 1990-1993, Ankara: Genel Maden-iş.

 • Yapağılı, Halil. Ve Madenci Tumba Dedi: Büyük Zonguldak Yürüyüşü, Kaynak Yayınları, 2014.

 • Zaman, Ekrem Murat. Kömürün Çocukları. Karina Yayınevi, 2013. Zonguldak kent kültürü ve kent tarihi araştırmacılarından Ekrem Murat Zaman, arşivlerde madencilik okullarını incelemiş.