Referanslar

Bilbaşar, Serpil. “Hapishaneden Cezaevine”, Birikim Dergisi, Sayı 136, Ağustos 2000.

Bora, Tanıl. Hapishane Operasyonu ve Medya,  2001 Türkiye İnsan Hakları Raporu, Ankara: Buluş Matbaacılık, 2002.

Cezaevi Direnişleri 1: Buca. İstanbul: Haziran Yayıncılık, ?. (DHKP-C’li tutuklu ve hükümlülerin tanıklıkları gene kendileri tarafından derlenmiş. İçeriğinde fotoğraflar ve birtakım toplantı tutanakları da var. )

Cezaevi Direnişleri 2: Ümraniye. İstanbul: Haziran Yayıncılık, ? (DHKP-C’li tutuklu ve hükümlülerin tanıklıkları gene kendileri tarafından derlenmiş. İçeriğinde fotoğraflar ve birtakım toplantı tutanakları da var.)

Cezaevi Direnişleri 3: Ulucanlar.  İstanbul: Haziran Yayıncılık, 2003. (DHKP-C’li tutuklu ve hükümlülerin tanıklıkları gene kendileri tarafından derlenmiş. İçeriğinde fotoğraflar ve birtakım toplantı tutanakları da var. )

Çekmeci, Sacide. Açlık Grevleri 88 ve Cezaevleri. Türkiye Sorunları. Sayı: 2, Ocak 1989, ss. 106-140.

Çilingiroglu, Firuz, “Ceza ve Tutukevlerine İliskin Açıklama”, TBMM Genel Kurul Tutanakları, Dönem 20, Toplantı 1, Mart 1996.

Eroğlu, İzzet. “İnsan Haklarının Korunmasında Meclis Araştırması” Yasama, Sayı 5, Nisan-Nayıs-Haziran 2007, ss. 111-148. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

Günal, Asena (çev.). “Small Group Isolation in Turkish Prisons: An Avoidable Disaster” , Human Rights Watch Briefing Paper”, Birikim, Sayı: 136, Agustos 2000, ss. 58-61.

Gürsoy Naskali, Emine. Hapishane Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2010.

“Hayata Dönüş, Tecrit, Ölüm Oruçları” Yazı Dizisi. Birgün Gazetesi. Aralık 2006.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, “F Tipi Cezaevleri Raporu-12.06.2001”. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

Kanar, Ercan. “Azaphane ya da Cezaevleri” Birikim , Sayı 82, Şubat 1996, ss.63-70.

Kutlu, Önder, “Ceza ve Tutukevlerine İliskin Açıklama”, TBMM Genel Kurul Tutanakları, Dönem 20, Cilt 1, Toplantı 1, Mart 1996.

Koşan, Ümit. Sessiz Ölüm, İstanbul: Belge Yayınları, 2000.

Kurnaz, Selami. Tecrit: Yaşayanlar Anlatıyor. İstanbul: Boran Yayınevi, 2005.

Mavioğlu, Ertuğrul. Bir 12 Eylül Hesaplaşması-1: Asılmayıp Beslenenler. İstanbul: İthaki Yayınları, 2006. Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

Mazlum-Der İstanbul Şubesi. F Tipi Cezaevleri ile ilgili 20 Aralık 2002 açıklanan raporu.

Millet Kate, Zulüm Politikaları, Metis Yayınları, İstanbul, 1998.

Othmani, Ahmed. Hapishaneden Çıkış: Dünyadaki Cezaevi Sistemlerinde Reform Mücadelesi. İstanbul: Metis Kitabevi, 2000.

Öztürk, Şaban. Türkiye Solunun Hapishane Tarihi. İstanbul: Yar Yayınları.

Torun Arzu, A ve Muhabbet Kurt. İçimizdeki Bahar. Ceylan Yayınları, 2012.  (2000’de cezaevlerindeki tutuklulara yönelen, operasyonu yürütenlerin “Hayata dönüş” dediği katliamı anlatıyor. Burdur Cezaevi ile Ümraniye Cezaevi’nde yaşananları, operasyon sürecini, tutukluların tavrını, tanıklıkları anlatıyor.)

Tutsak dergiler:  tecrit hücrelerinde direnen devrimci tutsaklar tarafından kolektif olarak çıkarılan dergiler. İstanbul: Boran Yayınevi, 2005.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı. 1996 Türkiye İnsan Hakları Raporu. Ankara: Pelin Matbaacılık, 1998.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 1999 Türkiye İnsan Hakları Raporu, Buluş Matbaacılık, Ankara, 2002.

Ülkemiz Hapishaneleri ve Direnç Çiçekleri... İstanbul: Umut Yayıncılık.

Yılmaz, Aytekin. Labirentin Sonu: İçimizdeki Hapishane. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

Yılmaz, Aytekin. Hapishane Dünyası. İstanbul: Mahsus Mahal, 2008.