Referanslar

 

Akademik Yaşamının 55. Yılı Onuruna Rona Aybay’a Armağan (2 Cilt), İstanbul, Legal Yayınevi, 2014.

 

Alpaslan Işıklı, Bilar Bir Dönemi Kapattı, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 88, Ağustos 1987, ss.61-64. 

 

Aziz Nesin, Birlikte Yaşadıklarım Birlikte Öldüklerim, İstanbul, Nesin Yayınevi, 2006.

 

Aziz Nesin, Aydınlar Dilekçesi Davası, İstanbul, Adam Yayınları, 1986.

 

Aziz Nesin - Saliha Scheinhardt Mektuplaşmaları - Bozkır Fırtınası, Mektuplar III, İstanbul, Nesin Yayınevi, 2017. 

 

Aziz Nesin'in "hayat mektebi", Nokta Dergisi, 19 Ekim 1986, ss.18-19.

 

Cevat Geray’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, 2001.

 

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Festival'in 10 Yılı: İzlenimler, Yorumlar, Anılar, Ankara, 1998.

 

Gürsel Korat,  Aziz Nesin Röportajı, 15 Temmuz 1994, http://gurselkorat.blogspot.com.tr/2007/04/aziz-nesinle-konuma.html

 

Haldun Özen, Entelektüelin Dramı: 12 Eylül’ün Cadı Kazanı, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.

 

Kemal Önder, Ünlü Solcular Şirketleşiyor, Tercüman, 20 Kasım 1984.

 

Memet Baydur, Cumhuriyet Kızı, İstanbul, Remzi Yayınevi, 1990.

 

1383 İmzanın Öyküsü, Nokta Dergisi, Mayıs 1984 sayısı.

 

Nurdan Gürbilek,  Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul, Metis Yayınları, 1992, https://tr.scribd.com/document/290367800/Nurdan-Gurbilek-Vitrinde-Ya%C5%9Famak

 

Sadun Aren, Puslu Camın Arkasından, Ankara, İmge Kitabevi, 2006.  

 

Sadun Aren’e 80.Yaş Armağanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, Aralık 2003.

 

Ömer Ulusoy, 80’li Yıllarda Bir Aydın Girişiminin Kuruluş Serüveni: Ekin A.Ş.’den Bilar A.Ş.’ye. Toplumsal Tarih, 288, ss: 76-84, 2017,
http://bit.ly/2nBz8sY

 

Zelda Tomlin, Culture fights back to a degree, The Guardian, 2 Kasım 1984, s.17.