Ortak Hikayenin Peşinde: Hafıza Kaydı

Hafıza Kaydı, Gezi Direnişi sonrası forumlarda, koordinasyon toplantılarında, yurttaş gazeteciliği ağlarında tanışan insanlar tarafından, toplumsal bellek, geçmişle hesaplaşma, tarihle yüzleşme ve toplumsal diyalog gibi konularda kolektif ve açık bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla yola çıktı. Bir buçuk yıllık süre içerisinde çeşitli toplantılarda adımları atılan platform, 4 Ocak 2015 günü ilk takvim yaprağıyla yayına girdi.

 

Her olay ayrı içerik tipleriyle inceliyor

Hafıza Kaydı, ele aldığı olayları takvim yapraklarında işlerken, bu yaprakların aynı zamanda birbiriyle bağlantılarını da inceliyor. Her olayı; hikâyesi, bağlantılı olayları, tanıklıkları, medya okuması ve referanslarıyla incelerken, bir yandan da fotoğraf, video, afiş, pankart ve online içerik gibi içeriklerle de bilgiyi destekliyor. Böylece, bütün bir resimle yüzleşmenin sağlanmasını, kayıtların bütünlüklü tutulmasını amaçlıyor.

 

Güvenilir bilgiden açık bilgi aktivizmine

Hafıza Kaydı, takvim yaprakları aracılığı ile olay ve olguları işlerken, farklı noktalara dağılmış parçaları kütüphane ve arşiv taramaları gibi ön araştırmalarla destekliyor. Ardından, tanıklık beyanları ve söyleşiler ile beslediği konuyu, diğer içerik tipleriyle de ortaklaştırarak bir araya getiriyor. Araştırılarak süzgeçten geçirilmiş bilgiyi aynı zamanda açık bilgiye dönüştüren Hafıza Kaydı, bellek çalışmaları alanında bilgi gönüllülüğünü ve açık bilgi aktivizmini güçlendirmeyi amaçlayarak, içeriklerini hafizakaydi.org adresinden yayınlıyor.

 

Kolektif ve herkese açık bir çalışma

Takvim yaprakları, hiç bitmeyecek uzun bir çalışmayı gösteriyor. Bu süreçte toplumsal barışa gidecek yüzleşmelerin gerçekleşmesi için gerekli bilgiyi toplayarak süreçte rol almayı hedefliyor. Hafıza Kaydı tam da bu sebeple ortak hikâyeleri herkesle paylaşmaya çalışıyor ve bilgiye sahip olan, bunu sanatsal, kurgusal veya belgesel bir iletişim aracı haline getirecek herkesle beraber içerik oluşturmayı amaçlıyor.

Hafıza Kaydı toplumsal bellek, yüzleşme, geçmişle hesaplaşma, iyileşme için sessiz kalmak ya da görmezden gelmek istemeyenlere, “Toplumsal barış ihtimalini zayıflatan vicdan yükleriyle, inkârla, ihmâlle yüzleşmeye var mısınız?” diyor. “Ben ne yapabilirim?” diyenler için  ise, birlikte çalışma, kolektif üretme ve bilgi aktivizmi çağrısı yapıyor.

 

Haber metnine dair görüş ve sorularınız için:

http://www.hafizakaydi.org/iletisim