Referanslar (Kitaplar)

HAFIZA KAYDI KİTAPLIĞI
HAFIZA KAYDI Hafıza Kaydı'nın toplumsal bellek, geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma konularında yazılmış anı, tanıklık, araştırma, öykü ve romanları listelediği ve bu kitaplar üzerine tartışmayı umduğu mecra.

Bellek Okumaları - #BellekOkumaları

Türkiye'nin Çıplak Tarihi: 1946-2014
90'lar Kitabı : Çocuk mu Genç mi?
80'lerde Çocuk Olmak
Bir Dersim Hikayesi
1937-1938 Yılları Arasında Basında Dersim
Hatırlıyorum: Türkiye'de Gayrimüslim Hayatlar
Sessizliğin Sesi - Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor
Sessizliğin Sesi III - Ankaralı Ermeniler Konuşuyor
Merhaba Asker
Mehmedin Kitabı: Güneydoğu'da savaşmış askerler anlatıyor
General Uçtu
Biz de İnsanız Yavrum Ya! Nefret Suçları: Vakalar, Tanıklıklar
Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür
Devlete Karşı Toplum
Geçmişle Hesaplaşma
Nasıl Hatırlıyoruz : Türkiye'de Bellek Çalışmaları
Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar
Devlet, Ocak, Dergah 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket
Yabancıların Nezaketi
Milyonluk Manzara


View this group on Goodreads »
d.gr-assets.com/books/1417506576s/23647636.jpg

 

 

Referanslar (Makaleler)

 

Adak, Sevgi ve Ömer Turan. 2006. Olgular, Bellek ve Bir Belgesel: Geçmişin Üzerinde “Kutsal” Devlet Gölgesi, Birikim, Sayı 201.

 

Akyıldız, Kaya ve Tanıl Bora, 2013. Siyasal Hafıza ve Ülkücülerin Hatırasında 70’ler, Toplum ve Bilim, Sayı 127,ss. 209-228.

 

Ayman, Zehra. 2006. Bellek Mekanı Olarak Sınır ve Ötekilik: Kars Şehri, Toplum ve Bilim, Sayı 107,ss. 145-189.

 

Bailer-Galanda, B. 2013. Everyone Wanted to be Victim: How Victims of Persecution Disappear Within a Victimised Nation. Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse. içinde TMC Asser Press.  ss. 101-117.

 

Başaran, G. 2007. Bellek Yönetimi ve Edebiyat: Türk Ulusal Kimliğinin İnşası ve Tarihi Romanlar, Kültür ve İletişim, Cilt 10, Sayı 2, ss. 63-91.

 

Baumann, Marcel M. Critical Memory Studies and the Politics of Victimhood: Reassessing the Role of Victimhood Nationalism. Northern Ireland and South Africa. Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse içinde. TMC Asser Press, 2013. (ss.373-393).

 

Bora, Tanıl, 2010. Taksim, 1 Mayıs 1977 ve Yüzleşme, Birikim, Sayı 253.

 

Çelenk Özen, S. 2010. Bir Bellek Mekanı Olarak Televizyon: Bu Kalp Seni Unutur Mu? Mülkiye, Cilt 269, ss. 171-197.

 

Dabağcı, Esra. 2014. Mezar Taşları Suskun Mudur? Cebeci Askeri Şehitliği’nin ve Anıtının Söyledikleri ve Söylemedikleri Üzerine, Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 87-121. http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/50/86

 

Doğruöz, Hakan Şükrü. 2007. Sinemada 12 Eylül: Bellek Yitimine Direnmek ve Temsil Stratejileri, Birikim, Sayı 222.

 

Erkonan, Şahika. 2014. Aile Fotoğrafları: Aile Belleğinin Kurgulanmasında Fotoğrafın Rolünü Etnografik Yöntemle İncelemek. Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 122-147. http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/62/87.

 

Göker, Emrah. 2005. Hatırlamak, Bağışlamak: İmkânsızlık, Birikim, Sayı 193–194, ss. 160–164.

 

İnce, Gökçen Başaran. 2010. Medya ve Toplumsal Hafıza, Kültür ve İletişim, Sayı 13(1), ss. 9-29. http://www.ilefarsiv.com/ki/gorsel/dosya/1306411995ki_03.pdf

 

İnsel, Ahmet. 2015. Medenileşmenin Gereği Olarak Soykırımla Yüzleşmek, Birikim, Sayı 312.

 

Kanbur, Yaşar. 2005. 12 Eylül’ü Unutmak İçin Onunla Yüzleşmeyi Göze Almalıyız, Birikim, Sayı 198.  

 

Karabat, Ayşe. 2007. Kayıplarla Yüzleşmek- Geçmişle Hesaplaşmak İçin “Hakikat Komisyonu”: Kaybedilenleri Kör Kuyulardan Çıkarmak, Birikim, Sayı 242.

 

Karatay, Osman. Soykırım, Toplumsal Hafıza ve Tarihsel Görecelileştirme, Yeni Türkiye (Özel Sayı–1: Ermeni Sorunu) ss.308–315.

 

Küçük, Bülent ve Ceren Özselçuk. 2015. ‘Mesafeli’ Devletten ‘Hizmetkar’ Devlete: AKP’nin Kısmi Tanıma Siyaseti. Toplum ve Bilim, Sayı 132, Nisan 2015, ss. 162-190.

 

Maksudyan, Nazan. 1915. Üç Kuşak Üç Katliam: 1894’ten 1915’e Ermeni Çocuklar ve Yetimler, Toplum ve Bilim, Sayı 132, Nisan 2015, ss. 33-49.

 

Muti, Öndercan.2015. “Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri, Toplum ve Bilim, Sayı 132, Nisan 2015, ss. 7-32.

 

Olick, Jeffrey K.2014. Kolektif Bellek: İki Farklı Kültür, Moment Dergi, Sayı 1 (2), ss. 175-211. http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/72.

 

Orhon, Göze. 2013. İkilikler ve Karşıtlıklar Üzerine: Halbwachs’ın Entelektüel Mirası Üzerine Bir Değerlendirme, Toplum ve Bilim, Sayı 128, ss. 71-83

 

Özmen, Erdoğan. 2004. Bellek, Travma ve Toplumsal Değişme, Birikim, Sayı 184-185.

 

Parmaksız, Pınar Melis Yelsalı. 2013. ‘Onze vinger zit nog in het gat’ 400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler”, Folklor/Edebiyat, 19(73), 2013/1, ss. 219-228

 

Parmaksız, Pınar Melis Yelsalı. 2014. Ars Memoria’dan Postmnemonik Topluma: Levent Gültepe’de Kayıp Zamanın İzinde, Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 34-56. http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/60/82

 

Poyraz, Bedriye. 2013. Bellek, Hakikat, Yüzleşme ve Alevi Katliamları. Kültür ve İletişim, Cilt 16, Sayı 1, ss. 9-39.

 

Poyraz, Bedriye. 2013. Cesaret Et, Hatırla!: Dersim 1938 Tertelesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 68(3), ss. 63-93. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000053188/5000050505

 

Sancar, Mithat. 2006. Geçmişle Yüzleşme: Bir Adalet ve Özgürleşme Sorunu, Sayı 211.

 

Sarıkaya, Özlem. 2005. Bellek Üzerine Pencere, Birikim, Sayı 190.

 

Sezer, Devrim. 2015. Soykırım, Geçmişle Yüzleşme, Sorumluluk: Raphael Lemkin, Karl Jaspers, Hannah Arendt, Toplum ve Bilim, Sayı 132, Nisan 2015, ss. 7-32

 

Şimşek, Bahar. 2010. Duvarın Gölgesinde Sinema: Bellek ve Mit, Birikim, Sayı 249.

 

Şimşek, Burcu. 2014. Orada ve Burada: İki Göçmen Türk Kadından Dijital Hikayeyle Avustralya’daki Kırk Yılı Hatırlamak, Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 148-174. http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/71/88

 

Tasouji, Canan Dural. Bir Hafıza Mekanı Olarak Müze: Ankara Etnografi Müzesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, sayı 5-6, ss. 129-143

 

Tosun, Mehtap. 2015. Belleğin Tanıklığında Hakikat ve Kimlik Arayışı: Dersim Ermenileri, Praksis, Sayı 39, 2015(3).

 

Tuğal, Cihan. 2001. 1915 Hatıraları ve Ermeni Kimliğinin İnşası. Hatırladıklarıyla Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hafızası içinde  Esra Özyürek. İletişim. (ss.127-152)

 

Tuğrul, Saime. 2014. AVM’li Hatırlama ve Unutma, Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 16-33, http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/69/100.

 

Tunç, Handan. 2006. Toplumsal Belleğin Görsel Taşıyıcısı Olarak Fotoğraf Sanatı, Sayı 19.

 

Üstündağ, Nazan, 2011. Travmayla Yüzleşmek ve Siyaset, Birikim, Sayı 262.

 

von Wistinghausen, N. 2013. Victims as Witnesses: Views from the Defence. Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse içinde. TMC Asser Press. (ss. 165-173)

 

Yalçınkaya, Ayhan. 2011. Hafıza Savaşlarından Sahiplenilmiş Şehitliğe: Madımak Katliamı Örnek Olayı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No.3, ss. 333-394.

 

*Cogito, 2007,  Sayı 50, Bellek: Öncesiz, Sonrasız.

 

* NTV Tarih Dergisi, 2001, Sayı 35, Dersim: Geçmişle Yüzleşme Zamanı.

 

Makale ve kitap önerileriniz için Hafıza Kaydı ile iletişime geçebilirsiniz.