Dönemin Gazetelerinde Yangın Haberi - 1916 Büyük Ankara Yangını 

13 Eylül’de başlayarak 2 gün süren yangına Tercüman’ı Ahval, Takvim-i Vekayi gibi dönemin önemli gazetelerinde yer verilmemiştir. Yangının bilançosu ağır olmasına rağmen olay, Ankara’da çıkan yerel gazetelerden birkaçı dışında haberlere konu olmamıştır. Bu durumun en önemli sebebi olarak 7 Ağustos 1914 tarihli Başkumandanlık Vekâleti tebliği gösterilebilir. Zira tebliğde “... içte ve dışta kötü etkisi olabilecek tüm maddeler[i] (tren ve vapur kazaları ve yangın haberleri dahil) …” sansürleme yetkisi Başkomutanlık bürokratlarına bırakılmıştı. *Tebliğin çevirisi için bakınız sayfa 31- 32:  http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/130_osmanli_belgelerinde_birinci_d%C3%BCnya_harbi_1.pdf

 

                                     

        7 Ağustos 1914 tarihli Sansür Tebliği (İkdam Gazetesi)

Sansürün resmiyete büründüğü bu tebliğle yakın dönemlerde Anadolu kentlerinde çıkan/çıkarılan yangınlara dair haberler de önlenmiştir. Tebliğden kısa süre sonra 61 maddelik bir Sansür Talimatnamesi de yayınlanmıştır. **Talimatnamenin çevirisi için sayfa 119-125:  http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/130_osmanli_belgelerinde_birinci_d%C3%BCnya_harbi_1.pdf

 

        Kırmızıyla dikdörtgen şerit haline getirilmiş örnek sansür etiketi (üstte)

Talimatname savaşın basın üzerindeki baskısıyla birleşince, ne 1916 yangını ne de geri kalan toplumsal olaylar “ordunun zafer hikayeleri"nin önüne geçememiştir...