HAFIZA KAYDI nedir?

Toplumsal bellek, geçmişle hesaplaşma, tarihle yüzleşme, diyalog, uzlaşma, iyileşme ve toplumsal barış konusunda adım atmak isteyen insanların başlattığı bir açık platform. Görmezden gelmek istemeyen, umursayan, hatırlayan herkesin alanı. Açık ve güvenilir bilginin herkese "dokunacağını", sağa sola dağılmış küçük parçaları bir araya getirmenin, bütünün resmiyle yüzleşmek konusunda cesaret verebileceğine inananların işi. Bilgiye sahip olan ve onu yoğurup sanatsal, kurgusal veya belgesel bir iletişim aracı haline getirecek herkesle beraber içerik oluşturma derdinde olan bir çalışma.

Hafıza Kaydı, ortak hikayeleri oluşturmaya çalışacak.

Hikayeler, paylaşıldıkça, anlatıldıkça, dinlendikçe zenginleşip derinleşecek. Çok-boyutlu, çok-taraflı, olabildiğince evrensel ve bilgiye dayanan bir hikaye olması ve hakikate olabildiği kadar yakın olması en büyük öncelik olacak. Bağlantılara, boşluklara, aynı kalanlara ve hep tekrar edenlere özellikle işaret edecek.