Hafıza kayıtlarının nasıl oluşturulduğunu anlatan bu rehber, her bir içerik tipi için ayrı ayrı hazırlanmış mini rehberlerden oluşuyor. Farklı içerik tiplerinin hikayesini anlatmak ve bu içerik tipinin neden var olduğu, neyi amaçladığı, nasıl üretildiği, nasıl geliştirilebileceği gibi sorulara cevap verebilecek şekilde tasarlanmaya çalışıldı.

Hafıza Kaydı kendi hafızasını kayıt altına almasa olmazdı. Hafıza Kaydı tutmak isteyen gönüllülere, bu platformun işleyişini merak edenlere ya da farklı içerik tiplerinin kullanımlarına dair bilgi edinmek isteyenlere katkı sunması dileğiyle...