Neden Haber Metni?

Haber metni; ele alınan takvim yaprağının özellikle haber ağlarının rahatlıkla kullanmaları için ‘özet’ halinde üretilmiş bir içerik tipidir. Hikâyeye nazaran daha kısa, özetleyici ve kilit noktaları sunan bir metin olarak yazılır. Her haber metni gibi “ne/nerede/ne zaman/nasıl/neden ve kim/kimler” sorularının, yani 5N1K’nın cevabına kolayca ulaşmak için oluşturulur. Olayın başladığı tarih, neden başladığı, ne gibi bağlantılara sahip olduğu, nerede başlayıp nerede bittiği ve olay sırasında ve sonrasında olaya dair nelerin yaşandığını ele almak için gereklidir. Hukuki bir durum varsa, haber metnine de eklenir. Çoktan bitmiş bir olay değilse, fikri takibini yaparak güncellemek gerekir. Haber metni şu aşamalarla hazırlanır:

 

Yapılacaklar Listesi

  • Ön Araştırma: Ele alınan olayla ilgili temel bilgileri gözden geçirmek için ve konuya hakim olabilmek için İnternette tarama yapılır. Eğer üzerinden çok zaman geçmiş bir olaysa ya da daha detaylı araştırılacaksa kaynaklar kütüphaneden araştırılır. Mümkünse uzman görüşleri, haber taramaları ve tanıklık araştırmalarının yapılması gerekir. Tüm içerik tipleri gibi Hafıza Kaydı’nın ilk taslak toplantısında, diğer içerik tiplerinin editörleriyle paylaşılır.

  • Yazım Aşaması: Hikaye ile haber metninin birbirinden farklı bilgileri ele almaması için hikayeyle eşleşme yapılması gerekir. Editoryal  süzgeçte, eksik ve fazlalıklar bildirilir. Olayın, haber diliyle, 5N1K sorularının yanıtlarını içerir bir şekilde verilmesi gerekir. Kritik noktalar öne çıkarılır. Giriş, gelişme ve sonuç şeklinde bir olay anlatımı gerekir. Ulaşacağı kişilerin daha çok haberciler ve haber ağları olduğunu unutmamak gerekir.

  • Ekip İçi Tartışma: İkinci taslak Hafıza Kaydı toplantısına kadar, haber metni ekiple paylaşılır. Diğer editörler araştırmaları sırasında hikayeye fayda sağlayabilecek verilere ulaşmışsa, bunların tamamı taranır ve haber metniyle eşleştirilir. Haber metni, hikaye editörü ve ekip tarafından teyit edilen bilgilerle çelişmeyen bilgiler içermelidir. Olaya dair mahkeme kayıtları varsa araştırılır ve gerekli bilgiler eklenir.

  • Güncelleme: Hafıza Kaydı’nın metinleri yıllık bazda güncellenmektedir. Dosya yayınlandıktan sonra meydana gelen ilgili olaylar, haber metnine, hikayeye veya diğer içerik tiplerine eklenir. Gelişmeler takip edilir.