Nasıl bir içerik?

'Hikaye' içerik tipi; “hâlâ uzun içerik okurum” diyenler için var. Bu içerik tipinde olayların anlatısı mümkün olduğunca detaylı ve bilinmeyen yönler ve arka planı da içerecek şekilde aktarılıyor. Hikaye içeriğinin ana taslağı ilgili içerik editörü tarafından kaleme alınıyor ancak tüm diğer editör ve kullanıcılar tarafından değiştirip dönüştürülebiliyor. Eklemeler, çıkartmalar, düzeltmeler hiçbir zaman bitmiyor. Bu nedenle hikayeyi okuyanların bildiklerini, düşüncelerini Hafıza Kaydı'na iletmeleri ve anlatının derinleştirilmesine katkıda bulunmaları önemli.

 

Hikaye Yazım Aşamaları

 • Ön Araştırma:

  • İnternet

  • Kütüphane

  • Tanıklıklar

  • Uzman görüşleri

  • İnternet üzerinden çağrı/duyuru

 • Yazım Aşaması

  • Dil tercihi, 

  • Olay anlatısı çerçevesi ve olay anlatısı

  • Fotoğraf/görsel seçimi

  • Web uyumlu biçime getirme

 • Ekip içi Tartışma

  • İkinci tur araştırma

  • Aktarılan bilginin doğrulaması

  • Dil ve üslup tartışması

  • Siyasi tutum

  • Diğer içerik tipleriyle ortaklaştırma

 • Güncelleme

  • Hikayeye eklemeler, düzeltmeler yapma

  • Yıllık bazda hikayeyle ilgili gelişme ve bağlantılı olayları takip


 

Yapılacaklar Listesi

 • Ön Araştırma: Ele alınan olayla ilgili temel bilgileri gözden geçirmek için internette tarama yapılır. Kütüphaneden kaynaklar araştırılır. Hafıza Kaydı ilk taslak toplantısında, taslak araştırma diğer içerik tiplerinin editörleriyle paylaşılır. Drive dosyasında toplanan dokümanlar herkes tarafından gözden geçirilir. Tanıklık alınabilecek kişiler belirlenir, iletişime geçilir. Gazeteci, akademisyen vb. uzmanlık alanlarından konuya ilgi duyabilecek insanlara sorular yöneltilir. Çıkılan internet duyurusuyla, ele alınacak dosyanın hangi tarihte yayına çıkılacağı söylenir ve katkıda bulunmak isteyenlerle iletişime geçilir.

 • Yazım Aşaması: Yazım dili editörün inisiyatifindedir ancak mümkün olduğunca olayın tamamını aktarmaya, kritik noktalarını öne çıkarmaya çalışan ve editörün duygularına, siyasi angajmanına mesafe koyan bir dil benimsenmelidir.

Hikayenin diğer içerik tiplerinden farkı, internet kullanıcıları arasında uzun yazı okuyabilenlere hitap ediyor olmasıdır. Bu nedenle, yazım aşamasında ayrıntıların atlanmamasına ve nitelikli bilginin kapsamlı şekilde anlatılması önemlidir. Hikaye olayla doğrudan/dolaylı bağı bulunan insanların hassasiyetlerine saygı gösterecek detaylandırma seviyesinde aktarılmaya çalışılır. Aynı nedenle, her noksan/yanlış veri/bilgi/anlatı okuyucu düzeltmelerine açıktır.

Fotoğraf seçimi için mümkünse fotoğraf editörleriyle bir arada çalışılır. Fotoğraflar anlatıyı bütünleyen nitelikte olmalıdır. Yazı ve görsel dengesi açısından 2-3 paragrafta bir fotoğraf/görsel kullanımı idealdir. Fotoğrafların teyidi, en kritik meselelerden biridir. Arşiv ve kaynak gösterme sistemindeki yanlışlar ve internet kopyala-yapıştır içeriğinin fazlalığı yüzünden seçilen fotoğraflara dikkat edilmelidir.

 • Ekip İçi Tartışma: Hafıza Kaydı ikinci taslak  toplantısına kadar, hikayenin ana gövdesi ve kullanılacak materyaller ekiple dijital ortamdan paylaşılır. Diğer editörler araştırmaları sırasında hikayeye fayda sağlayabilecek verilere ulaşmışsa, bunların tamamı taranır ve hikayeye yerleştirilir. Hikaye editörünün öne sürdüğü veri ve bilgiler ekip tarafından teyit edilir. Özellikle rakam ve isimlerin, diğer içerik tiplerinde aktarılan bilgilerle uyumlu olmasına dikkat edilir. 

Hikaye editörünün dili, vurguları üzerine tartışma yürütülür. İçerik, herkesin mutabık olduğu bir üsluba kavuşunca son halini alır. Dosyanın çıkacağı günden bir gün önce, hikaye sayfaya yüklenir. Sitedeki görünümü, hem tarayıcı (Chrome, Mozilla…) hem de işletim sistemi (Mac, Windows) farklılıklarına uygun şekilde gözden geçirilir. Hikayenin her türlü araçtan pürüzsüz şekilde okunabilmesi sağlanır.   

 • Güncelleme: Hafıza Kaydı’nın her hikayesi, tüm editörlerin aklının bir köşesinde durur. Dosya ele alındıktan sonra meydana gelen bağlantılı olaylar, hikayeye veya diğer içerik tiplerine eklenir. Ayrıca, internet kullanıcılarının değişiklik önerileri veya tanıklık anlatıları, hikayenin sürekli biçimde dönüşmesini sağlar.
421323254_33740.jpg