NEDEN İNFOGRAFİK? 

İnfografikler, bilginin kısa sürede anlaşılmasını sağlamak, görünürlüğünü arttırmak ve okunuşunu zevkli hale getirmek için görselleri yazı ile birlikte bir bütün olarak tasarlayıp sunan mekanizmalar. Tasarımda bir biçim oluşturmaktan ziyade kolay anlaşılabilir olmayı hedefleyen bir içerik tipi. 

Yüzleşme ve cezasızlık konularında bilginin paylaşılması ve bir sisteme göre tutulması konusunda çalışmalar yapan Hafıza Kaydı, ürettiği ve elde ettiği bilgileri ulaştırabileceği en fazla sayıda kişiye ulaştırmayı amaçlıyor. Bu sebeple görsel, işitsel ve yazılı çalışmalar olmak üzere birçok içerik tipinde üretim yapıyor. Bilginin sade ve görseleştirilmiş sunumu olan infografikler; daha kolay ilgi çektikleri, kolay paylaşılabildikleri ve yaygınlaştırılabildikleri için tercih ediliyor. İnfografiklerin temel ilkeleri:

1 - Bilgiyi görünür kılmak ve yaygınlaştırmak,

2 - Konu edindiği olay ya da bilgi ile ilgili içerik oluşturmak,

3 - Basite indirgemek (sade sunumların yorumlanması daha kolay olduğu için anlaşılması da o ölçüde kolaylaşıyor. İnfografikte yer alan tasarımın net ve akıcı olması gerekiyor), 

4 - Sunulan bilginin anlaşılır olmasını çeşitli yöntemler kullanarak pekiştirmek (mesela aynı bilginin zıttı ile desteklemek),

5 - Neden-sonuç ilişkisini göstermek, 

6 - Bağlantılı/bütüncül görseller sunmak (infografikte yer alan tüm görseller ve metinler birbiri ile bağlantılı olmalı). 

 

NASIL YAPILIR?

1 - İlgili olaya dair araştırma yapılır ve ön bilgi toplanır.

2 - Yapılacak infografik ile verilmek istenen mesaja karar verilir.

3 - Verilen karar doğrultusunda tekrar bilgi toplanır, eksikler tamamlanır.

4 - Toplanan bilgilerden görselleştirmeye uygun olanlar çeşitli araçlar yardımı ile filtrelenir.

5 - Filtre edilen bilgi, çeşitli araçlar kullanılarak görselleştirilir. Böylece ilk taslak hazırlanmış olur.

6 - Hazırlanan taslak ekiple paylaşılır, üzerine konuşulur. Öneriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve düzenlemeler yapılır.

7 - Son olarak hazırlanan infografik çeşitli mecralarda paylaşılır.

 

İnfografik hazırlamak için ayrıca bakınız: 

http://sosyalmedya.co/infografik-dosya/

http://infografiknedir.com/

http://isaates.com/en-iyi-infografik-araclari/