Kültür Sanat İçeriği

Sanatın, tarihe, siyasete, toplumsal gelişmelere teğet geçen değil, aksine hayatın tümünde belirleyici, dönüştürücü etkisi olan bir deneyim bütünü olarak ele alınması sonucu ortaya çıkan içerik tipi. Bu içerik tipi ile, oluşturulan dosyalarda aktarılan toplumsal ve tarihsel belleğe kültürel bir boyut eklemek ve belleğin oluşumunda sanatın oynadığı rolü görünür kılmak hedefleniyor.

Kültür / Sanat içeriği oluştururken şu yöntemler izleniyor:

  • Seçilen takvim yaprağı ile ilgili roman, öykü, şiir, şarkı, film, dizi, resim, heykel, oyun gibi sanat eserlerinin araştırılması,

  • Konuyla ilgili gerçekleştirilmiş sanat etkinliklerinin araştırılması, taranması,

  • Var olan eserlerin ya da etkinliklerin seçilen takvim yaprağının kendisiyle ya da bağlantılı olaylarıyla ilgisi üzerinden bir seçki yapılması,

  • Araştırma tamamlandıktan ve sanat içeriğine dahil edilecek eser ya da etkinlik kararlaştırıldıktan sonra; kısa bir bilgi metni ile sunulan sanat içeriğinin incelenen olayla bağlantısının ortaya konulması. Bu kısa metnin ötesinde bağ kuran çalışmalar da yapılabilir. Sanat içeriğinde yer alacak olan eser bir kitap ise örneğin, konuyla ilgili kısımlarından alıntı yapılabilir ya da kapak yazısı paylaşılabilir ya da yazarı ile bir söyleşi gerçekleştirilebilir. 

Pek çok diğer içerik tipi gibi Kültür/Sanat içeriği de hiçbir zaman tamanlanmış değildir. Konuyla ilgili yeni her eserde ya da etkinlikte eklemeler, düzeltmeler yapılabilir.