NEDEN VİDEO?

Hafıza Kaydı, bilgiyi korumayı, manipülasyondan arındırmayı, dağılmış parçaları bir araya getirmeyi ve geçmişte yaşananlarla bugünün bilgisi arasında güncel bir bağ kurmayı hedefler. Teknolojiyi kullanarak geçmişle şimdinin bağını kurmak ve geleceğe bu perspektiften bakmak konusunda bir model oluşturmak derdindedir.

Ele alınan dosyalarda ilgili konuya dair tarihsel arkaplanı da içeren bir bakış sunulurken, aynı zamanda hızlı tüketim çağında konuya dair farkındalık uyandıracak ufak pencereler açma düşüncesiyle, sosyal medya için video spotları, mini söyleşiler ve mini belgeseller bir içerik tipi olarak tasarlanmıştır. Video içeriği, incelenen dosya ve konuya dair tamamlayıcı bir 'his' yaratmayı amaçlar. 

NASIL YAPILIYOR?

Video, en öznel yapıdaki içeriklerden biri. Videoyu hazırlayan içerik editörünün özgün dokunuşlarını da içeriyor. Ancak video içeriğinin gücünün ve özgünlüğünün, onu hazırlayan sanatçıdan değil konunun ele alınış şeklinden gelmesi hedefleniyor. Bu sebeple video içeriğini üretirken, hem seçilen konuya dair bir görü kazanılması hem de Hafıza Kaydı ekibinin dosyaya bakışı ve konunun tarihsel arkaplanını iyi özümsemek gerekiyor.

Sosyal medyada instagram, twitter, vine, facebook gibi mecralar, tıpkı günlük yaşamdaki hızlı tüketim alışkanlığı gibi, insanları bilgiyi de hızlı tüketmeye yönelten bir etkiye sahip. Hafıza Kaydı video içerik tipini bu hızla bütünleşecek şekilde 45 saniyelik bir içerik olarak tasarladı. 7 saniyelik sekanslarla ritmik şekilde ilerleyen bir görsel mekanizma üzerine kurulu 45 saniyelik videolar her defasında konuyla ilgili bir alıntı ile bitiriliyor ve izleyenleri konu üzerine düşünmeye teşvik edecek bir 'his' yaramaya çalışıyor.